Ordinering og bestilling af nedtrapningsstrimler

  1. Nedtrapningsstrimler er kun tilgængelige på recept. Den underskrevne bestillingsformular anses for at være en recept.
  2. Nedtrapningsstrimler bør ikke ses som en erstatning for den sædvanlige patientpleje, der ydes af en læge. Tilstrækkelig støtte af patienter under nedtrapning, men også i et stykke tid efterfølgende, forbliver til enhver tid afgørende for rettidig erkendelse af tegn på bedring.
  3. Nedtrapningsstrimler er et værktøj, der gør det lettere for både patient og læge, når man stopper med et lægemiddel eller reducerer dosen
  4. Sammen med den behandlende læge kan patienten vælge imellem de forskellige nedtrapningsskemaer på bestillingsformularen.
  5. Efter at have underskrevet formularen bør lægen faxe den til Regenboog Apotheek (Rainbow Pharmacy). Faxnummeret står oplyst på bestillingsformularen.
  6. Medikamentet sendes pr. post til patientens hjemmeadresse, i princippet inden for en uge. Patienten og lægen informeres herom via e-mail.
  7. I princippet kan nedtrapningsstrimler også sendes til patienter uden for Holland i overensstemmelse med den gældende lovgivning i det respektive land.
  8. Efter brugen af en eller flere nedtrapningsstrimler modtager patienten et kort spørgeskema og en returkonvolut, hvor han/hun bliver spurgt om erfaringerne med nedtrapningen. Disse oplysninger er med til at forbedre brugen af nedtrapningsstrimler i fremtiden.
  9. De forskellige medikamenter, som der findes nedtrapningsstrimler for, er anført nedenfor. For at bestille nedtrapningsstrimler for et af disse lægemidler eller for at få mere information, bedes du kontakte Paul Harder, farmaceut hos Regenboog Apotheek.

 

 

adminOrdinering og bestilling af nedtrapningsstrimler