Nedtrapningsstrimler

Reduktion eller seponering af psykiatriske medikamenter såsom antidepressiva, antipsykotika eller anxiolytika kan forårsage fysiske og psykologiske abstinens- og tilbagefaldssymptomer. Abstinenssymptomer kan være så alvorlige, at patienterne ikke kan fortsætte med at reducere dosen, uanset medicinens effekt.

I 2010 blev nedtrapningsprojektet startet for at løse disse problemer gennem udvikling af nedtrapningsdoser af medicin, der leveres i strimmelemballage: nedtrapningsstrimler.

Projekt Nedtrapning

Nedtrapningsstrimler gør det muligt for patienter at regulere tempoet for deres dosisreduktion over tid og sætter dem i stand til at nedtrappe mere gradvist, bekvemt og sikkert, end det er muligt ved hjælp af aktuelt tilgængelig standardmedicin, og dermed forhindre abstinenssymptomer.

Hvad?

I en nedtrapningsstrimmel emballeres medicin i en rulle eller strimmel af små daglige poser. Hver pose er nummereret og har samme eller lidt lavere dosis end pakken før den.

Hvordan

Strimlerne kommer i serier, der dækker 28 dage, og patienter kan bruge en eller flere strimler til at regulere tempoet for deres dosisreduktion over tid. Information om dosis og dag, der er trykt på hver pose, gør det muligt for patienterne præcist at registrere og overvåge, hvor hurtigt de trappes ned.

Til hvem?

Nedtrapningsstrimler er udviklet til medicinsk behandling i tilfælde, hvor dette forbedrer den tilgængelige lægehjælp og opfylder et uopfyldt behov. Se listen med tilgængelige nedtrapningsstrimler.

Experience with tapering strips

In this video Claire shares her experience using tapering strips to come off valium.

adminHomepage deens